Google Ads i Facebook

Oglašavajte se na internetu

Oglašavanje na Facebooku i Instagramu sastavni je dio modernih kampanja. Pojavite se na ovim platformama i pronađite nove kupce tako da vam napravimo kampanju koja se slaže optimalno ovisno o iznosu koji želite potrošiti. Moderno oglašavanje sastavni je dio svih uspješnih firmi.

Iznos za izradu, postavljanje i vođenje Google Ads kampanje, odnosno za postavljanje Facebook oglašavanja je 500 kn. Za obje kampanje dajemo popust od 25%.