Odbrojavanje

Potaknite posjetitelja na akciju

Na koji način potaknuti posjetitelje na neku akciju kupnje, dolaska, dogovora itd.? Odličan način za navedeno je staviti na stranicu odbrojavanje. I to tako da npr. stavite popust do isteka odbrojavanja. Ili da će se nešto dogoditi nakon isteka navedenog vremena. 

Odbrojavanje se može staviti do određenog datuma i sata, ali se može i napraviti da krene kada netko dođe na stranicu što se može vidjeti po žutom odbrojavanju gdje ste dolaskom na stranicu potaknuli 7-dnevno odbrojavanje unatrag.
Postavljanje odbrojavanja na stranicu je 90 kn.

Budite kreativni, komunicirajte s kupcima!!! Vaša stranica mora stalno nuditi nove sadržaje.

Dana
Sati
Minuta
Sekundi
Dana
Sati
Minuta
Sekundi
Dana
Sati
Minuta
Sekundi