Multistep forma

Zadržavanje pažnje kupca

Stavljanje multistep forme na web stranicu preporučuje se kada je od kupca potrebno uzeti više informacija. Kod ispunjavanja multistep forme, kupac je koncentriran na trenutna polja popunjavanja i ostala polja mu ne smetaju te ne stvaraju konfuziju u popunjavanju informacijama. Također, multistep forma ne stvara dosadu prilikom popunjavanja te je manja vjerovatnost da će se dogoditi neka greška prilikom popunjavanja. Postavljanje multistep forme na stranicu je 150 kn.

1
Detalji o apartmanu
2
Dodatni podaci
3
Osobni podaci
Dalje
Prethodno
Dalje
Prethodno
Rezerviraj