Kalkulativna forma

Stvorite osjećaj sigurnosti kod klijenta

Kada se bavite prodajom i želite da kupci sami izračunaju koliko ih nešto košta, onda se na stranicu može staviti ovakva kalkulativna forma. Ovaj marketinški kanal je izvrstan za stvaranje osjećaja sigurnosti kod kupca, da nema osjećaj da će platiti nešto više od naručenog posebno kada ima puno naručenih proizvoda.
Postavljanje kalkulativne forme na stranicu je od 150-400 kn ovisno o broju i težini kalkulacija.

Kn
Pošalji